Cooperatives | Thứ bảy, 10/12/2022 | 08:58 GMT+7
0 |

Nỗ lực đưa chính sách ưu đãi thuế vào phát triển KTTT, HTX đối với tín đồ tôn giáo vùng đồng bào DTTS

Để phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực KTTT, HTX đối với tín đồ tôn giáo vùng đồng bào DTTS, Nhà nước đã có nhiều chính sách ưu đãi về thuế đối với các đơn vị trong khu vực KTTT, HTX vùng DTTS với các tôn giáo khác nhau. Đặc biệt là đối với các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp... Qua đó, giúp khu vực kinh tế này ngày càng phát triển bền vững.

Nhà nước đã có nhiều chính sách ưu đãi thuế đối với tín đồ tôn giáo khu vực KTTT, HTX, đặc biệt là đối với các HTX vùng DTTS, HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với các lĩnh vực, địa bàn được ưu đãi thuế; tập trung ở các sắc thuế: Thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thuế sử dụng đất nông nghiệp...

Hệ thống chính sách thuế hiện hành đối với tất cả khu vực kinh tế nói chung và đối đối tín đồ tôn giáo trong phát triển vùng đồng bào DTTS nói riêng bao gồm 10 sắc thuế, phí và lệ phí, cụ thể: Thuế giá trị gia tăng; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân; thuế tài nguyên; thuế sử dụng đất nông nghiệp; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thuế bảo vệ môi trường; các khoản phí và lệ phí. 

Trong đó, chính sách ưu đãi thuế chủ yếu tập trung ở các sắc thuế: thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Theo quy định của Luật HTX thì HTX là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý HTX. Do đặc thù HTX thường được thành lập và hoạt động tại khu vực nông thôn, các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng đồng bào DTTS, tập trung hoạt động với các dịch vụ đầu vào cho sản xuất nông nghiệp. Nhà nước hiện có nhiều chính sách ưu đãi về chính sách thuế, phí, lệ phí đối với HTX, đặc biệt là đối với HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp cùng với các lĩnh vực, địa bàn được ưu đãi như đối với tín đồ tôn giáo, cơ sở thờ tự vùng đồng bào DTTS.

Các chính sách ưu đãi về thuế đã đi vào thực tế, tạo động lực mạnh mẽ trong việc khuyến khích thành lập và phát triển của HTX, cụ thể: Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), cùng với việc giảm mức thuế suất phổ thông các chính sách ưu đãi thuế TNDN ở mức cao nhất đối với HTX (như miễn thuế đối với thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản, sản xuất muối của HTX; thu nhập của HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn,...) đã tạo điều kiện để HTX tăng thêm nguồn tài chính, tăng tích lũy...

Điều này nhằm đẩy mạnh đầu tư phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo bình đẳng với mọi thành phần kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người lao động; đồng thời thu hút được vốn đầu tư, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho bà con nông dân, góp phần nâng cao đời sống của người dân, tạo dựng được môi trường kinh doanh tốt cho khu vực nông nghiệp, nông thôn và là một bước tiến quan trọng trong lộ trình xóa đói, giảm nghèo theo định hướng của Đảng và Nhà nước.

Các giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch Covid-19 vừa qua đã được đánh giá là kịp thời, có tác động tích cực và được cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân đánh giá cao, góp phần tháo gỡ khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì tăng trưởng của năm 2020 cũng như kết quả đạt được trong 06 tháng đầu năm 2021. Đồng thời, hệ thống chính sách thuế cũng đã dần hoàn thiện theo hướng ngày càng công khai, minh bạch, đơn giản, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và phù hợp với thực tiễn, thông lệ quốc tế.

Trong thời gian tới, cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển HTX theo chủ trương của Đảng, triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi thuế, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, cần thực hiện các nội dung sau:

Thực hiện tổng kết, đánh giá các Luật thuế cũng như thu thập kinh nghiệm quốc tế để nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung các Luật thuế; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp, chính sách ưu đãi thuế nhằm phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX.

Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy, cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh hiện đại hoá toàn diện các lĩnh vực của ngành tài chính, đặc biệt là trong các lĩnh vực thuế, hải quan, vốn được xem là các lĩnh vực có liên quan nhiều và trực tiếp tới doanh nghiệp, người dân... góp phần kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, tạo điều kiện để HTX hoạt động ổn định và phát triển.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và lựa chọn những nội dung thiết thực để khích lệ, động viên các tín đồ tôn giáo vùng DTTS dân tích cực tham gia phát triển KTTT, HTX.

Định kỳ sơ kết, tổng kết các cuộc vận động, các phong trào và gắn với việc đánh giá, biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phát triển KTTT, HTX.

Có thế thấy, để tôn giáo tham gia nhiều hơn vào phát triển KTTT, HTX vùng DTTS một cách bền vững thì các khuyến nghị về chính sách thuế là chưa đủ mà cần phải gắn với việc quản lý giảm thiểu những yếu tố tiêu cực, lạc hậu, cản trở sự phát triển là việc làm cần thiết. Từ đó, cần có các giải pháp để thu hút, khai thác tốt nhất nguồn lực tôn giáo vào phát triển kinh tế-xã hội.

Kim Yến

 

Tin khác

Đăng nhập

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay

Đăng ký
Qui định
Quy định về đăng ký tài khoản và nội dung "Ý kiến của bạn" trên Vnbusiness

Hình đại diện và tên đăng ký ko phản cảm, ko có các thông tin bao gồm: link web, số điện thoại, email hoặc tên riêng..mang tính quảng cáo, thương mại cho cá nhân, tổ chức hoặc mang nội dung gây hại cho các tổ chức, cá nhân khác.

Các hoạt động của User ko vi phạm pháp luật và các qui định của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

Nội dung bình luận ko chia sẻ link, số điện thoại, email hoặc quảng cáo cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào

Nội dung bình luận không vi phạm đạo đức, pháp luật, thuần phong mỹ tục Việt Nam

Nội dung bình luận không vu cáo, bôi nhọ, miệt thị, xuyên tạc, gây hại cho tổ chức, cá nhân

Nội dung bình luận không chửi bới, thô tục

Khi phạm qui, tài khoản sẽ bị khóa tạm thời.

Thông báo

Đăng ký thành công. Hãy kiểm tra email và kích hoạt tài khoản

Quên mật khẩu